Publikation

Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019 – Huvudrapport

Med förslag till regeringen från myndigheter i samverkan
Två pojkar springer över en äng.

Om publikationen

Den fördjupade utvärderingen av miljömålen 2019 är den femte i sitt slag. Den är en del i en systematisk och regelbunden uppföljning av miljöpolitiken och miljökvalitetsmålen. Den ska fungera som underlag för regeringens politik och prioriteringar.

Rapporten lämnar 18 åtgärds- och styrmedelsförslag som är framtagna i samverkan med ett stort antal andra myndigheter. Redovisningen innehåller också sammanfattade analyser för vart och ett av de 16 miljökvalitetsmålen och generationsmålet samt en målövergripande analys.

 

Naturvårdsverket konstaterar att utsläppen av växthusgaser behöver minska i mycket snabbare takt, både globalt och nationellt och att det är bråttom att minska utarmningen av den biologiska mångfalden i Sverige och andra delar av världen. Vi bedömer att det finns starka skäl att prioritera dessa områden i miljöpolitiken under de kommande åren.

Sveriges konsumtion av bland annat flygresor, livsmedel, elektronik och textilier har stor miljö- och hälsopåverkan och vi har ett ansvar för de miljöproblem vår konsumtion skapar, oavsett var i världen de uppstår. Den offentliga sektorn bör visa vägen genom att ställa mycket höga miljökrav i sina verksamheter, sina upphandlingar, investeringar och sitt resande.

I arbetet inför den fördjupade utvärderingen av miljömålen 2019 har många myndigheter bidragit. Den här rapporten har tagits fram av Naturvårdsverket självständigt och vi står själva för alla slutsatser och förslag om inget annat framgår.

Observera, utbytt figur I en tidigare version av rapporten var figur 24 på sidan 116 felaktig. Denna är nu utbytt till en korrekt figur 2019-04-12.

ISBN
978-91-620-6865-3
Utgiven
‎1‎/‎14‎/‎2019
Sidor
140
Omslag pubikation