Publikation

Studie av kontrollprogram av buller vid vindkraftsverk

Vindkraftverk vid havet.

Om publikationen

Rapporten har granskat dokumentation avseende buller för ett 30-tal vindkraftsetableringar i Sverige. Den innehåller rekommendationer för hur kontrollprogram och uppföljning av buller från enskilda parker bör utformas för att på ett ändamålsenligt sätt belysa verksamhetens effekter på ljudmiljön. I rapporten finns checklistor för vad som bör ingå i kontrollprogram för buller. De slutsatser som observeras är generellt att ljudvillkoren innehålls och att mätningarna är korrekt genomförda.

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. Projektområde: Människors intressen.

ISBN
978-91-620-6739-7
Utgiven
‎5‎/‎1‎/‎2017
Sidor
68
Författare
Karl Bolin och Martin Almgren.
Omslagsbild