Publikation

National Implementation Plan for the Stockholm Convention Sweden

Update 2017
Fotspår på sandstrand.

Om publikationen

The Stockholm Convention was formally adopted with the objective to protect human health and the environment from persistent organic pollutants. According to the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, each Party to the Convention is to develop and endeavour to implement a plan for the implementation of its obligations under the Convention.

The Swedish national implementation plan, the third in the scheme, aims at describing what Sweden has done and intends to do to fulfil the obligations of the Stockholm Convention.The plan describes the situation in Sweden for persistent organic pollutants, identifies on going actions and presents strategies for future work. The plan contains updates in accordance with the decisions taken at the Conferences of the Parties in 2013 and 2015 regarding the addition of four chemicals to the Convention.

From the Swedish summary

Rapporten är på engelska men innehåller en svensk sammanfattning.

Innehåll:

  • Beskrivning av läget i Sverige för långlivade organiska föroreningar.
    Identifiering av pågående åtgärder samt presentation av strategier för kommande arbete.
  • Ytterligare beskrivningar av vad Sverige har gjort och har för avsikt att göra för att uppfylla åtagandena i Stockholmskonventionen.
  • Tillägg av fyra kemikalier till genomförandeplanen, i enlighet med beslut under partskonferenserna 2013 och 2015. Det är de tre industrikemikalierna hexabromcyklododekan (HBCDD), hexaklorbutadien (HCBD) och polyklorinerade naftalener (PCN), samt pesticiden pentaklorfenol (PCP).
ISBN
978-91-620-6794-6
Utgiven
‎12‎/‎1‎/‎2017
Sidor
122
Omslagsbild