Publikation

Ekosystemtjänstförteckning med inventering av datakällor

Om publikationen

Rapporten innehåller en ekosystemtjänstförteckning med potentiella datakällor för kartläggning av ekosystem och dess tjänster. Innehållet är en bruttolista baserad på internationell klassificering och en inventering av användbara datakällor för kvantifiering av ekosystemtjänster i en digital bilaga.

Naturvårdsverket rekommenderar att rapporten används som stöd vid kartläggning av ekosystemtjänster för grön infrastruktur och fysisk planering i kombination med till exempel Guide för värdering av ekosystemtjänster (NV 6690).

Bilagor

Bilaga med datakällor (xlsx 140 kB)

Utöver förteckningen i rapporten finns även en förenklad och förkortad lista över ekosystemtjänster:

Förenklad och förkortad lista över ekosystemtjänster (xlsx 21 kB)

Länken till hela rapporten hittar du här nedanför.

ISBN
978-91-620-6797-7
Utgiven
‎12‎/‎10‎/‎2017
Sidor
50
Omslag publikation.