Publikation

Textilåtervinning

Tekniska möjligheter och utmaningar
Rivet och balat använt textilmaterial på SOEX anläggning för textilåtervinning i Wolfen, Tyskland.

Om publikationen

I regeringsuppdraget ingår också att bedöma vilken typ av materialåtervinning av textilier som kan startas och drivas på kort och lång sikt och hur det bör påverka utformningen av insamlingssystemet. Naturvårdsverket gav därför i uppdrag till SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut att kartlägga befintlig teknik och aktuella utvecklings- och forskningsinitiativ samt att utföra en kvalificerad bedömning om möjlig framtida teknisk utveckling inom området textil materialåtervinning.

I forskarstudien analyseras tekniska och miljömässiga utmaningar samt potentialen för textilåtervinning. Utifrån textilåtervinningens tekniska och miljömässiga förutsättningar ges rekommendationer för hur utmaningar kan bemötas och miljövinsten med materialåtervinning optimeras. Bedömningarna och rekommendationerna baseras på livscykelanalyser av olika scenarier för hur återvinningen kan ske.

ISBN
978-91-620-6685-7
Utgiven
‎9‎/‎13‎/‎2015
Sidor
117
Författare
Åsa Östlund m.fl.
Omslag publikation