Publikation

Nudging

Ett verktyg för hållbara beteenden?

Om publikationen

Nudging är ett verktyg som kan användas för att främja beteenden som är till nytta för enskilda individer eller för samhället som helhet. Nudging syftar inte till att förändra individers värderingar och inte heller till att öka flödet av information. Nudgingverktygen är avsedda att påverka rutinbeteenden eller att underlätta för individer att göra val i situationer med komplex information. De mer önskvärda alternativen görs mer tillgängliga genom att erbjuda dem som standardalternativ, genom att göra viktig information mer framträdande, genom att förenkla komplex information för användarna, eller genom att ändra den fysiska miljön.

Rapporten innehåller en litteraturgenomgång som sammanfattar befintlig kunskap om nudging i olika policysammanhang och i olika länder. Studien undersöker den roll, begränsningar och varierande grad av framgång som nudging har i tre områden av hushållens konsumtion: energianvändning i hemmet, mat och personliga transporter. Utifrån detta beskriver rapporten potentiella vägar för att använda beteendevetenskap i beslutsfattandet i en större omfattning.

ISBN
978-91-620-6642-0
Utgiven
‎11‎/‎17‎/‎2014
Sidor
88
Författare
Oksana Mont, Matthias Lehner och Eva Heiskanen.
Omslag publikation