Publikation

Betydelsen av kungsörnars hemområden, biotopval och rörelser för vindkraftsetablering

Om publikationen

Det finns ett stort behov av att ta fram vetenskapligt baserad fakta för att underbygga miljökonsekvensbeskrivningar och tillståndsprövningar i samband med vindkraftsetableringar samt för att underlätta planeringen av vindparker i kungsörnsområden.

Under 2010 och 2011 märktes därför 43 vuxna och unga kungsörnar med GPS-sändare i norra Sverige för att ta fram kunskap om artens hemområden, biotopval och rörelser. Rapporten visar hur de märkta örnarna rörde sig i hemområdet under i huvudsak en säsong.

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. Projektområde: Fåglar och fladdermöss.

ISBN
978-91-620-6589-8
Utgiven
‎10‎/‎1‎/‎2013
Sidor
46
Författare
Tim Hipkiss m.fl.
Omslagsbild