Publikation

Effekter av en havsbaserad vindkraftpark på fördelningen av bottennära fisk

På vilket sätt påverkas fiskar av vindkraftverk som byggs till havs?

Om publikationen

Studien är gjord vid Lillgrunds vindkraftpark i Öresund och visar att vissa arter av fisk har en ökad förekomst i närheten av vindkraftverken. Förklaringen tros vara att fundamenten som vindkraftverken står på bildar en så kallad reveffekt där fisken kan hitta föda och söka skydd.

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. Projektområde: Marint liv.

ISBN
978-91-620-6485-3
Utgiven
‎1‎/‎1‎/‎2012
Sidor
39
Författare
Lena Bergström, m.fl.
Omslagsbild