Publikation

Åtgärdsprogram för fjällgås

(Anser erythropus)
Fjällgås.

Om åtgärdsprogrammet

Fjällgåsen (Anser erythropus) var tidigare ganska vanlig i de svenska fjällen. Fram till mitten av 1950-talet var utbredningen sammanhängande från den fennoskandiska fjällkedjan i väster till de östliga delarna av Ryssland. Arten har sedan minskat alltmer, främst på grund av jakt. I Fennoskandien häckar fjällgåsen idag med cirka 15-25 par i Sverige, och cirka 15-20 par i Norge. I åtgärdsprogrammet 2011-2015 föreslås bland annat ökad information, fortsatt förstärkning av den svenska populationen, test av utsättningsmetoder, biotoprestaurering och medverkan i internationellt arbete.

Länsstyrelsen i Norrbottens län ansvarar för den nationella koordineringen av åtgärdsprogrammet.

Utvärdering av Åtgärdsprogrammet för fjällgås 2011-2017 (Diva)

- - -

Beställtryck, ej rabatt.

ISBN
978-91-620-6434-1
Utgiven
‎3‎/‎31‎/‎2011
Sidor
69
Författare
Åke Andersson
Omslag publikation.