Publikation

Åtgärdsprogram för nyckelpigespindel

(Eresus sandaliatus)
Nyckelpigespindel, Eresus sandaliatus, svart spindel med röd ovansida med fyra svarta prickar.

Om publikationen

Nyckelpigespindeln är klassad som starkt hotad (EN) och är fridlyst. Den är en av de mest spektakulära spindelarterna i Sverige. Den påträffas på sandiga och torra lokaler, och stapelfödan utgörs av skalbaggar och dubbelfotingar.

Arten lever vanligtvis i de öppna partierna mellan tuvorna i sydsluttningar, där förutsättningarna för ett varmt mikroklimat är optimala.

Länsstyrelsen i Skåne län ansvarar för den nationella koordineringen av åtgärdsprogrammet.

ISBN
978-91-620-6344-3
Utgiven
‎1‎/‎31‎/‎2010
Sidor
27
Författare
Karin Gerell Lundberg och Rune Gerell.
Omslag publikation.