Publikation

Åtgärdsprogram för gotlands­säfferotplattmal

(Depressaria nemolella)
Gotlandssäfferotplattmal.

Om publikationen

Gotlandssäfferotplattmal är känd från sin typlokal på östra Gotland, samt från tre närliggande lokaler vid Roslagskusten i Uppsala och Stockholms län.

Arten klassas som Akut hotad (CR). Fjärilen tycks vara knuten till havsnära kalkrika marker med värdväxten säfferot. Åtgärder i programmet är bl a restaureringsinsatser av artens livsmiljöer samt inventeringar.

Länsstyrelsen i Uppsala län ansvarar för den nationella koordineringen av åtgärdsprogrammet.

ISBN
978-91-620-5982-8
Utgiven
‎5‎/‎31‎/‎2009
Sidor
43
Författare
Jan-Olov Björklund
Omslag publikation.