Publikation

Åtgärdsprogram för asknätfjäril

(Euphydras maturna)
Asknätfjäril.

Om publikationen

Asknätfjäril finns bara i Örebro län och Stockholms län. Arten har mycket specifika livsmiljökrav gällande värdväxter (ask och olvon), markfuktighet och mikroklimat. Den hotas av dagens skogsbruk och askskottssjukan. Åtgärder som föreslås är bland annat biotopvårds- och insatser för att bibehålla eller förbättra områdens hydrologi

Ingår i serien Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.

Länsstyrelsen i Örebro län ansvarar för den nationella koordineringen av åtgärdsprogrammet. 

ISBN
978-91-620-5858-6
Utgiven
‎7‎/‎31‎/‎2008
Sidor
58
Författare
Claes U. Eliasson
Omslag publikation.