Publikation

Åtgärdsprogram för utter

(Lutra lutra)
Utter.

Om publikationen

Åtgärdsprogrammet har avslutats eftersom uttern har ökat i Sverige och kommer inte längre att räknas som en hotad art. Framför allt har uttern återhämtat sig när miljögifter som PCB förbjudits.

Även Trafikverkets åtgärder med vägpassager för medelstora däggdjur har bidragit till minskad dödlighet.

Åtgärder för utterns livsmiljöer kring vattendrag och våtmarker har varit positivt. Längre tillbaka i tiden fanns även jakt som påverkade populationen negativt. 

Tidigare text: 
"Uttern (Lutra lutra) har gått tillbaka till följd av miljögifter, men även trafik och förlust av lämpliga livsmiljöer har bidragit. Viktiga åtgärder i programmet är anläggande av uttersäkra trafikövergångar, miljögiftsövervakning samt inventering."

Länsstyrelsen i Jönköpings län ansvarade för den nationella koordineringen av åtgärdsprogrammet.

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.

ISBN
978-91-620-5614-X
Utgiven
‎10‎/‎1‎/‎2006
Sidor
47
Författare
Mia Bisther och Åke Aronson.
Omslag publikation.