Publikation

Åtgärdsprogram för gotlandsranunkel

(Ranunculus ophioglossifolius)
Gotlandsranunkel, gula små blommor.

Om publikationen

Gotlandsranunkeln är rödlistad som akut hotad i Sverige och är endast känd från Gotland. Arten hotas bland annat av ändrad vattenregim och igenväxning. Åtgärder som ingår i programmet är övervakning, information, skydd av lokaler och röjning av växtplatser.

Uppdaterad åtgärdstabell för gotlandsranunkel, 2016 – 2021

Programmet redovisades 2010 och förlängdes till 2015. En ny redovisning lämnades in 2015 och Naturvårdsverket beslutade att förlänga programmet till 2021 med uppdatering av åtgärdstabellen.

Rapporten innehåller mål samt en kortfattad presentation av angelägna åtgärder under tiden 2016–2021 för att artens bevarandestatus i Sverige ska kunna förbättras. 

Uppdaterad åtgärdstabell för gotlandsranunkel, 2016 – 2021 (pdf 415 kB)

Länsstyrelsen i Gotlands län ansvarar för den nationella koordineringen av åtgärdsprogrammet.

ISBN
978-91-620-5611-5
Utgiven
‎10‎/‎17‎/‎2006
Sidor
33
Författare
Per Johansson
Omslag publikation