Publikation

Åtgärdsprogram för brandinsekter i boreal skog

Skogsbrand.

Om publikationen

Ett stort antal insekter är beroende av skogsbränder för sin överlevnad. Många fler arter är gynnade av bränder på sikt. Ett tiotal brandinsekter är hotade i dagsläget p.g.a. att bränder bekämpas aktivt och att brunnen skog avverkas: 

  • Corticaria planula (RE) Brandmögelbagge
  • Biphyllus lunatus (EN) Brandsvampbagge
  • Stephanopachys substriatus (NT) Grov tallkapuschongbagge
  • S. linearis (NT) Slät tallkapuschongbagge
  • Acmaeops marginata (VU) Kantad kulhalsbock
  • Aradus laeviusculus (EN) Slät barkskinnbagge
  • A. angularis (EN) Spetshörnad Barkskinnbagge
  • A. aterrimus (CR) Svart barkskinnbagge
  • A. signaticornis (EN) Vithornad barkskinnbagge
  • Hormopeza obliterata (NT) Rökdansfluga

Samtidigt har naturvårdsbränning påbörjats i skogsbruket samt i mindre skala i skyddad skog, särskilt i norra Sverige. Detta åtgärdsprogram föreslår att öka denna verksamhet i mängd såväl som i kvalité. För att bättre kunna lokalisera bränningar dit de gör mest nytta föreslås inventeringar av brandinsekter. Likaså behöver statistik om bränder i skogsmark förbättras. Detta kommer att ligga till grund för länsvisa brandstrategier i vilka landskap och områden pekas ut där bränning är särskilt önskvärd. Nationell brandfältsdatabas föreslås tas fram samt handbok om bränning i skyddad skog. Åtgärdsprogrammet gäller för tiden 2006-2010.

Länsstyrelsen i Västerbottens län ansvarar för den nationella koordineringen av åtgärdsprogrammet.

 

ISBN
978-91-620-5610-7
Utgiven
‎9‎/‎30‎/‎2006
Sidor
78
Författare
Lars-Ove Wikars
Omslag publikation.