Publikation

Åtgärdsprogram för hotade åkerogräs

Åkerranunkel (Ranunculus arvensis).

Om publikationen

Detta åtgärdsprogram behandlar särskilda bevarandeåtgärder för de 28 rödlistade åkerogräsen i Sverige. Dessa arter har sitt ursprung i Medelhavsområdet eller Västasien och har som regel kommit hit med utsäde. De har varit lokalt eller regionalt vanliga, men i takt med jordbrukets förändring har de gått starkt tillbaka eller helt försvunnit ur landet. Vissa arter är knutna till odlingen av särskilda grödor, t.ex. lin, och när denna helt upphört har också linogräsen försvunnit. Att skriva avtal om skräddarsydda åtgärder med brukare som fortfarande har arterna på sina marker är den viktigaste bevarandeåtgärden.

Länsstyrelsen i Gotlands län ansvarar för den nationella koordineringen av åtgärdsprogrammet.

ISBN
978-91-620-5659-X
Utgiven
‎3‎/‎31‎/‎2007
Sidor
43
Författare
Jens-Henrik Kloth
Omslag publikation.