Publikation

Åtgärdsprogram för klöversobermal

(Anacampsis fuscella)
Nykläckt klöversobermal på ett blad av skogsklöver.

Om åtgärdsprogrammet

Åtgärdsprogrammet har förlängts till 2027 och en ny åtgärdstabell ska tas fram för perioden 2020–2027.

Detta åtgärdsprogram beskriver klöversobermal, dess livsmiljö och bevarandeåtgärder för att gynna den. Klöversobermalen förekommer i Sverige på ett dussintal lokaler i Uppland från Uppsala upp till Älvkarleby. Den är klassad som Starkt hotad. Utanför Sverige är den känd från sydvästra Finland och södra Ural. Klöversobermalen kräver torra, solvarma lokaler med sand eller grus; många av lokalerna är gamla grustäkter. När grustäkterna växer igen försvinner klöversobermalen. Åtgärdsprogrammet föreslår därför att stoppa igenväxningen på de lokaler där klöversobermal finns i dag, att stoppa plantering på ännu öppna sand- och grustäkter och att restaurera igenväxta potentiella lokaler. 

Länsstyrelsen i Uppsala län ansvarar för den nationella koordineringen av åtgärdsprogrammet.

ISBN
978-91-620-5517-8
Utgiven
‎10‎/‎31‎/‎2005
Sidor
39
Författare
Jan-Olov Björklund
Omslag publikation.