Publikation

Åtgärdsprogram för hänggräs

(Arctophila fulva var. pendulina)
Hänggräs.

Om publikationen

Hänggräs (Arctophila fulva) växer längs stränder påverkade av sötvatten. Varieteten pendulina, som detta åtgärdsprogram avser, har endast hittats i Finland och Sverige längs Torneälven och vid Bottenvikskusten. I Sverige har den historiskt observerats på mer än 40 lokaler men har sedan 1960-talet minskat snabbt huvudsakligen på grund av att bete och slåtter av stränder och strandängar minskat eller upphört. Idag är hänggräset bara känt från sex lokaler i Sverige, och fem av lokalpopulationerna är mycket små. Arten är rödlistad som Akut hotad (CR; Gärdenfors 2000).

Länsstyrelsen i Norrbottens län ansvarar för den nationella koordineringen av åtgärdsprogrammet.

ISBN
978-91-620-5421-X
Utgiven
‎2‎/‎28‎/‎2005
Sidor
33
Författare
Elisabeth Långström
Omslag publikation.