Publikation

Mottagningskriterier för avfall till deponi – Handbok 2007:1

Handbok 2007:1 med allmänna råd till Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall (2004:10)
Soptipp med högar av videokassetter, Deje, Värmland

Om publikationen

Den som ska deponera behöver karaktärisera avfallet och känna till dess sammansättning och lakbarhet. Det finns mottagningskriterier som anger på vilken deponi avfallet får tas emot. Handboken ger vägledning till reglerna om mottagningskriterier.

ISBN
978-91-620-0144-2
Utgiven
‎1‎/‎15‎/‎2007
Sidor
100
Omslag publikation