Publikation

Metoder för lagring, rötning och kompostering av avfall

Handbok 2003:4.
Kompost i emaljerat fat.

Om publikationen

Råden omfattar mellanlagring, rötning och kompostering av främst matavfall. Här finns rekommendationer om tidsbegränsad och täckt lagring, slutna huvudprocesser, omhändertagande av lakvatten. Råden omfattar efterbehandling, lagring samt smittskyddsråd.

ISBN
978-91-620-0130-2
Utgiven
‎12‎/‎1‎/‎2003
Sidor
20
Omslag till 91-620-0130-2