Publikation

Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift

Handbok 2001:1 - utgåva 7

Om publikationen

Här ger vi konkreta rekommendationer för tillämpningen av bestämmelserna om miljösanktionsavgift. Handboken ger också en bakgrund och belyser regler och hur de bör tillämpas i olika situationer.

Utgiven
‎6‎/‎15‎/‎2013
Sidor
132
Publikationens omslagsbild