Publikation

Egenkontroll

Handbok 2001:3

Om publikationen

Grundläggande information och vägledning för egenkontroll enligt miljöbalken som visar hur man stegvis bygger upp sin egenkontroll. Handbok 2001:3 ger en enhetlig bas oberoende av vilken näringsgren, bransch eller sakområde som verksamheten bedrivs inom.

ISBN
978-91-620-0113-2
Utgiven
‎6‎/‎9‎/‎2001
Sidor
105
Omslag.