Bonn Climate Change Conference, juni 2023

Parisavtalet

Parisavtalet är ett globalt klimatavtal som trädde i kraft 2016. Kärnan i avtalet är att begränsa den globala uppvärmningen genom att minska utsläppen av växthusgaser.

Här hittar du samlad information om Parisavtalet, både vad det innehåller och vad som görs för att vi ska nå målen.

Några av de viktigaste punkterna i Parisavtalet

  • Hålla den globala uppvärmningen långt under 2 °C och sträva efter att begränsa den till 1,5 °C.
  • Öka ambitionerna efter hand, avstämning var femte år.
  • Stöd från industrialiserade länder till utvecklingsländer.

5 frågor och svar om Parisavtalet

Joel Bengtsson, klimatanalytiker på Naturvårdsverket, ger svar på fem vanliga frågor om Parisavtalet.

Youtube video