Öka materialåtervinningen av plast i Sverige

Naturvårdsverket redovisade regeringsuppdraget att föreslå åtgärder för att materialåtervinningen av plast i giftfria kretslopp ska öka den 29 november.

Den 26 november 2020 fick Naturvårdsverket i uppdrag att föreslå åtgärder för att materialåtervinningen av plast i giftfria kretslopp ska öka i Sverige. I detta ingår att särskilt föreslå åtgärder för att förbättra förutsättningarna för kemisk återvinning av plast i Sverige. 

För att möta de fyra hindersområdena som identifierats i arbetet med den nationella färdplanen för hållbar plastanvändning, bedömer Naturvårdsverket att det är viktigt att rikta insatser mot att skapa lönsamhet, öka den välbevarade utsorteringen, öka incitament för cirkulär design, säkra trygg tillgång på återvunnen råvara samt förbättra förutsättningarna för etablerade metoder att kvalitetssäkra denna råvara. 

Baserat på samma analys framkommer också ett antal prioriterade plastflöden som är särskilt viktiga att arbeta vidare med. Naturvårdsverket bedömer att följande plastflöden är särskilt prioriterade i arbetet med att öka materialåtervinningen: 

  • Bygg- och rivningsavfall
  • Plastavfall inom det kommunala ansvaret
  • Plastflöden som omfattas av producentansvar
  • Härdplastkompositer

Kemisk återvinning

En särskild del i uppdraget har varit att undersöka förutsättningarna för kemisk återvinning. Den kemiska återvinningen står inför flera utmaningar som är gemensamma med andra återvinningstekniker, men också sådana som är specifika för kemisk återvinning. Naturvårdsverkets analys visar att de största hindren för ökad materialåtervinning är gemensamma för mekanisk och kemisk återvinning. Detta innebär att i princip alla bedömningar och förslag i denna redovisning som syftar till en ökad materialåtervinning generellt, även förbättrar förutsättningarna för den kemiska återvinningen.

I samverkan med aktörer inom branschen för kemisk återvinning har Naturvårdsverket bland annat analyserat frågor om tillgång till plastavfall av önskad sort, etablering av större industrianläggningar med en ny teknik och huruvida processen för kemisk återvinning kan räknas som materialåtervinning.2

 2. Bjerkesjö P, Policylab för kemisk återvinning av plast, september 2021

Redovisning

Regeringsuppdraget har redovisats den 29 november. 

Redovisning: Öka materialåtervinningen av plast i Sverige (pdf, 2,1 MB)

Kontakt