Publikation

Så rapporterar du farligt avfall

Sprayburkar farligt avfall.

Om publikationen

Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför skärps kraven på att företag och verksamheter ska rapportera uppgifter om sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister. Från och med den 1 november 2020 ska verksamheter börja rapportera.

Rapportera till avfallsregistret

Foldern är ett vikt mini-blad för främst tillsynsmöten med verksamheter om att rapportera farligt avfall.

 

ISBN
978-91-620-8865-1
Utgiven
‎9‎/‎14‎/‎2020
Sidor
6
Omslagsbild