Publikation

Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019 – Sammanfattning

Med förslag till regeringen från myndigheter i samverkan
Två pojkar springer över en äng.

Om publikationen

Miljömålen beslutades av Sveriges riksdag år 1999 och har sedan dess varit riktmärken för det svenska miljöarbetet. Vart fjärde år görs en fördjupad utvärdering av förutsättningarna att nå miljömålen. Utvärderingen är en kontrollstation som visar hur miljön mår, hur arbetet för att nå miljömålen går och vad som behöver göras.

Detta är en sammanfattning av de viktigaste slutsatserna och förslagen från den senaste fördjupade utvärderingen, som överlämnades till regeringen i januari 2019. Om du vill läsa mer om den fördjupade utvärderingen finns flera rapporter att läsa och ladda ner gratis på Naturvårdsverkets webbplats och på sverigesmiljömål.se.

ISBN
978-91-620-8841-5
Utgiven
‎6‎/‎14‎/‎2019
Sidor
10
Omslag publikation