Publikation

Årsredovisning 2020

Siffran 20, framsidan av Naturvårdsverkets årsredovisning 2020.

Om publikationen

Årsredovisningen är Naturvårdsverkets resultatrapport till regering och riksdag för verksamhetsåret som har gått. Naturvårdsverket driver en bred verksamhet. Den beskriver med text och siffror hur Naturvårdsverket har arbetat för att genomföra vårt uppdrag enligt instruktion och regleringsbrev, samt hur vi verkat för de nationella miljökvalitetsmålen.

ISBN
978-91-620-8872-9
Utgiven
‎2‎/‎15‎/‎2021
Sidor
192