Publikation

Arrangemang i naturen

Starten på en triathlontävling, Gällivare, Lappland.

Om publikationen

Arrangemang i naturen riktar sig till arrangörer, exempelvis ideella organisationer och kommersiella aktörer som organiserar arrangemang i naturen, men även till länsstyrelser och markägare/rättighetsinnehavare.

Syftet är dels att förtydliga relationen mellan de olika parterna; länsstyrelsen, markägare/rättighetsinnehavare och arrangören, dels att ge stöd till dialog och samverkansprocesser kopplat till arrangemang och att bidra till miljömässigt hållbara arrangemang.

Se även publikationen Dialog om arrangemang i naturen

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-8894-1
Utgiven
‎5‎/‎10‎/‎2022
Sidor
49
Omslag publikation.