Publikation

Livsmedelsavfall i Sverige 2020

Grönsaker i kärl.

Om rapporten

Livsmedelsavfall i Sverige är en sammanställning över hur mycket mat som kastades 2020, fördelat på de olika stegen i livsmedelskedjan. Här beskrivs också vilken förändring som har skett de senaste åren.

Ungefär 1 100 000 ton livsmedelsavfall uppkom i landet 2020, vilket är 106 kg per person. Hushållen stod för de allra största mängderna, men trenden pekar på att allt mindre mat slängs där.

Livsmedelsavfall i Sverige 2020 ges ut av Naturvårdsverket. Den bygger framför allt på statistik framtagen för rapportering till EU.

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-8891-0
Utgiven
‎5‎/‎29‎/‎2022
Sidor
32
Omslag publikation.