Publikation

Strategi för svensk viltförvaltning 2022-2029

Älg i skogen, Viltstrategi.

Om publikationen

I denna strategi för svensk viltförvaltning beskriver vi hur vi tillsammans med övriga aktörer vill arbeta för att genomföra viltpolitiken och utveckla den svenska viltförvaltningen under 2020-talet. Strategin är ett samlande inriktningsdokument som ger

  • en riktning för långsiktigt arbete, 
  • en grund för samverkan mellan berörda aktörer och 
  • ett stöd för aktörernas egna mål och prioriteringar

Ytterst vänder sig strategin till alla som berörs av eller har ett intresse för den resurs som viltet i Sverige utgör.

ISBN
978-91-620-8889-7
Utgiven
‎4‎/‎4‎/‎2022
Sidor
26
Omslag broschyr.