Publikation

Plast i Sverige

Fakta och praktiska tips
Plastpärlor i olika färger

Om publikationen

För att använda plast där den gör mest nytta måste välgrundade beslut kunna fattas. Det kräver i sin tur kunskap om nuläget: hur plast används, hur stora mängder plastavfall som uppkommer, hur avfallet behandlas samt information om de mest betydande källorna och spridningsvägarna för plast i miljön. 

Denna kartläggning av plast i Sverige syftar till att ge en sådan nulägesbild för 2020. Då data i vissa fall har saknats för 2020 har information från 2019 eller 2018 använts i stället.

Beställ publikation

Relaterade publikationer

Denna rapport finns även i engelsk version. Nedan hittar du också en längre version av kartläggningen av plastflöden i Sverige 2020.

Plast i Sverige (engelsk version)

Kartläggning av plastflöden i Sverige 2020

ISBN
978-91-620-8887-3
Utgiven
‎4‎/‎11‎/‎2022
Sidor
14
Omslag publikation.