Publikation

Strategi för svensk viltförvaltning

Om publikationen

På uppdrag av regeringen har Naturvårdsverket genomfört en översyn av viltförvaltningen i Sverige. Resultatet av uppdraget är en övergripande vision och strategi för svensk viltförvaltning med vägval för att utveckla och stärka viltförvaltningen. Strategin ska fungera som en grund för vårt eget arbete de närmaste åren och som en vägvisare för andra myndigheter och aktörer i deras arbete.

ISBN
978-91-620-8736-4
Utgiven
‎6‎/‎6‎/‎2015
Sidor
10