Publikation

Friluftsliv och naturturism i skyddad natur

Två joggare på äng.

Om publikationen

Naturturismföretag, ideella organisationer och skolor erbjuder en väg in i våra finaste naturområden. Orörda fjällvidder, dolda raviner och forsande vattendrag i Sveriges nationalparker och naturreservat kan därmed bli tillgängliga för fler. Via samverkan med förvaltaren av området kan omsorg om naturen kombineras med mångas upplevelser av storslagen natur.

ISBN
978-91-620-8733-3
Utgiven
‎8‎/‎16‎/‎2015
Sidor
12
Omslag publikation.