Publikation

Allemansrätten - Dari

Om publikationen

حق دسترس به طبيعت - يک فرصت بی نظير

En broschyr som berättar om huvudregeln i allemansrätten: Inte störa – inte förstöra.

Broschyren ger en kort överblick om vad som gäller när du är ute och vandrar, campar, klättrar, plockar blommor eller gör något annat i naturen.

Text på dari.

ISBN
978-91-620-8766-1
Utgiven
‎7‎/‎15‎/‎2016
Sidor
8