Publikation

Allemansrätten – faktablad på spanska

Information om allemansrätten på spanska

Om publikationen

Kort information om allemansrätten på spanska.

Faktabladet ger en kort överblick om vad som gäller när du är ute och campar, fiskar, plockar blommor eller gör något annat i naturen.

ISBN
978-91-620-8675-6
Utgiven
‎6‎/‎15‎/‎2012
Sidor
2
Omslag publikation.