Publikation

Allemansrätten – vad säger lagen?

Tre personer sitter på en höjd (Falkberget) och ser ut över ett odlingslandskap med en sjö.

Om publikationen

Allemansrättens innebörd är livligt omdebatterad och det finns stor osäkerhet om vad som egentligen gäller. Här kan du läsa om vad som är tillåtet och vilka typer av uppträdanden som kan leda till rättsliga påföljder.

På sidan 7 i publikationen hänvisas i avsnittet Allemansrättens innebörd till 2 kapitlet 18 § regeringsformen. Sedan boken trycktes har det skett en ändring i regeringsformen. Det är numera i 15 § i 2 kapitlet som allemansrätten är omnämnd.

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-8161-6
Utgiven
‎1‎/‎9‎/‎2005
Sidor
68
Författare
Bengtsson, Bertil
Omslag publikation