Publikation

Metod för immissionsmätning av externt industribuller

Om publikationen

Framtagande av denna mätmetod har drivits som ett gemensamt nordiskt projekt genom NORDFORSKS regi. Mätmetoden följer i stort den uppställning och det innehåll som anges i förslaget till standard DRAFT ISO 1996.

ISBN
91-7590-211-7
Utgiven
‎6‎/‎17‎/‎1984
Sidor
86