Publikation

Miljöledning i staten 2022

En redovisning av hur statliga myndigheter arbetar med att minska sin miljöpåverkan
Mamma med döttrar framför vindkraftverk i Östersjön, Öland.

Om rapporten

Statliga myndigheter ska ha miljöledningssystem och årligen redovisa miljöledningsarbetet till regeringen och Naturvårdsverket enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. Naturvårdsverket har i uppdrag att varje år lämna en sammanfattning av myndigheternas redovisningar till regeringen.   

Det viktigaste i redovisningen för år 2022:

•   De totala rapporterade koldioxidutsläppen från tjänsteresor samt maskiner och övriga fordon uppgick år 2022 till cirka 390 300 ton. Av detta står kategorin maskiner och övriga fordon för cirka 300 000 ton. Utsläppen från tjänsteresor ökade med 170 procent mellan år 2021 och 2022 och uppgick totalt till 91 000 ton. Det är 35 procent lägre än år 2019 som är det mest jämförbara året innan pandemin. 

•   År 2022 rapporterade myndigheterna 11,5 miljoner digitala möten vilket är en minskning med drygt 25 procent jämfört med år 2021 men betydligt fler än de cirka 4 miljoner som rapporterades år 2019.  

•   Den totala energianvändningen var knappt 2,6 TWh år 2022 vilket är på samma nivå som året innan. Andelen förnybar energi ökade lite under samma period till 88 procent av den totala energianvändningen.

•   Den sammanlagda upphandlingsvolymen ökade med cirka 43 procent från år 2021 till 126 miljarder kronor år 2022. Andelen upphandlingar med miljökrav ökade något under samma period till 89 procent av totala upphandlingsvolymen.

•   Årets rapport innehåller en sammanfattning av myndigheternas redovisningar av det uppdrag om minskade utsläpp från tjänsteresor som de fick i regleringsbreven för år 2022.

Myndigheternas rapporterade uppgifter för år 2022

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-7101-1
Utgiven
‎4‎/‎14‎/‎2023
Sidor
42
Rapportomslag.