Publikation

Utvärdering av Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper (ÅGP)

Veronikanätfjäril Melitaea britomartis på åkervädd.

Om publikationen

Rapporten är en genomgång av den utvärdering av arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper (ÅGP). Fokus ligger på hur verksamheten fungerar när det gäller möjligheten att bidra till miljökvalitetsmålet ”Ett rikt växt- och djurliv”. 

Rapporten visar att ÅGP uppfattas som ett viktigt verktyg för att arbeta med hotade arter och bevara dem. 

Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper är en bred verksamhet där Naturvårdsverket ansvarar för de terrestra (jordlevande) programmen, som spänner över alla organismgrupper och många olika naturtyper.

Åtgärdsprogrammen genomförs till största delen av länsstyrelserna som samverkar med andra verksamheter och aktörer i genomförandet av åtgärderna som specificerats i programmen.

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-7026-7
Utgiven
‎3‎/‎31‎/‎2022
Sidor
56
Författare
Peter Bjerkesjö, Liisa Perjo, Eskil Mattsson, Linnea Steen och Hanna André.
Omslag publikation.