Publikation

Naturbaserade lösningar

Ett verktyg för klimatanpassning och andra samhällsutmaningar
Illustration av två änder i en damm med siluett av en joggare och stad i bakgrunden.

Om publikationen

Denna rapport definierar och förklarar innebörden av naturbaserade lösningar och presenterar en vägledning för genomförande tillsammans med en exempelsamling som visar naturbaserade lösningar i olika landskapstyper (våtmarker, tätortsområden, kustområden samt skogs- och odlingslandskapet).

Världen står idag inför en dubbel kris – både vad gäller ett förändrat klimat och den accelererande förlusten av biologisk mångfald. Dessa två kriser är tätt sammanlänkande och påverkar varandra. Eftersom naturbaserade lösningar kan bidra till att bemöta både klimatförändringen och förlusten av biologisk mångfald på en och samma gång blir denna typ av lösningar ett mycket viktigt verktyg i klimatanpassningsarbetet.

Naturbaserade lösningar är multifunktionella och kostnadseffektiva åtgärder för att hantera olika samhällsutmaningar genom att skydda, utveckla eller skapa ekosystem samtidigt som biologisk mångfald och mänskligt välbefinnande främjas. De kan med andra ord användas för att hantera olika typer av samhällsutmaningar som vi ställs inför, men i denna rapport ligger huvudfokus på hur dessa kan användas i klimatanpassningsarbetet.

Syftet med denna rapport är att sprida kunskap och information om naturbaserade lösningar och vägleda i hur dessa kan planeras och genomföras för att möta de utmaningar som ett förändrat klimat för med sig samtidigt som en hållbar samhällsutveckling främjas genom ökad resiliens och minskad sårbarhet.

OBS! Reviderad version av publikation 978-91-620-6974-2  (Rapport 6974 går ej att beställa).

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-7016-8
Utgiven
‎4‎/‎15‎/‎2021
Sidor
188
Omslagsbild