Publikation

Effekter av Klimatklivet

Utvärdering år 2020
En person vid en laddstation för elbil

Om publikationen

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala klimatinvesteringar. De investerade medlen ska ge största möjliga klimatnytta och det huvudsakliga syftet med Klimatklivet är att varaktigt minska växthusgasutsläppen.

Denna rapport innehåller underlag och analyser för att utvärdera stödet. Naturvårdsverket har gett WSP i uppdrag att utvärdera effekterna av Klimatklivet under perioden 2016–2018. Utvärderingen genomfördes hösten 2019 till våren 2020. Ett särskilt fokus i utvärderingen är att undersöka i vilken mån Klimatklivet bidragit till additionella effekter, det vill säga bidragit till mer utsläppsminskningar än om Klimatklivet inte hade funnits.

För att undersöka vad som hade hänt utan Klimatklivet har rapportförfattarna samlat in information från och analyserat tre grupper av aktörer: de som har beviljats stöd, de som har sökt stöd men fått avslag och övriga aktörer som utan stöd genomför investeringar som liknar de åtgärder som får finansiering av Klimatklivet.

Naturvårdsverket har använt dessa utvärderingsresultat tillsammans med andra underlag för att redovisa samhällsekonomiska effekter, vilka redovisades i lägesbeskrivningen för Klimatklivet i april 2020. Naturvårdsverket ska i enlighet med en förordning följa upp och utvärdera stödet.

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-7019-9
Utgiven
‎12‎/‎21‎/‎2021
Sidor
131
Författare
Sirje Pädam, Calle Malmström, Maria Noring, Filippa Pyk och Jenny Wallström
Omslagsbild