Publikation

Etablering av bibliotek av DNA-streckkoder från svenska gördelmaskar (Annelida)

Mask i jord.

Om rapporten

Forskarna har använt en molekylär (DNA-baserad) metod för att ta fram sekvenser av särskilda DNA-markörer, så kallade streckkoder, som används för att identifiera arter, till och med från DNA-spår som olika organismer lämnat i naturen.

Forskningsprojektet har fokuserat på gördelmaskar (Clitellata) som är en särskild klass bland ringmaskarna. Daggmaskarna är den mest välbekanta gruppen inom Clitellata, och de har bland annat en viktig funktion i nedbrytningen av organiskt material i marken. Syftet med projektet är att ta fram DNA-streckkoder för gördelmaskar i ett så kallat referensbibliotek som ska kunna användas för att identifiera arter i framtida miljöövervakning och miljöforskning.

Utifrån 21 000 DNA-prover från främst nordvästra Europa kunde uppskattningsvis 602 arter av gördelmaskar identifieras, varav många är nya för vetenskapen. Detta forskningsprojekt innebär en början på ett omfattande arbete som behöver kompletteras och vidareutvecklas i syfte att utveckla miljöövervakningen.

Etablering av bibliotek av DNA-streckkoder från svenska gördelmaskar (Annelida) är ett av åtta forskningsprojekt i Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens satsning på DNA-metoder inom miljöövervakning.

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-7097-7
Utgiven
‎3‎/‎7‎/‎2023
Sidor
98
Författare
Christer Erséus, Mårten Klinth och Svante Martinsson.
Rapportens framsida.