Publikation

Miljömålen

Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2023
Blommor vid vägkant, Horn, Östergötland.

Om rapporten

Den årliga uppföljningen av miljömålen är en rapport till regeringen med fokus på statligt initierade insatser under föregående år för att nå miljömålen. Både myndigheter och andra aktörer arbetar för att miljömålen ska nås. För många av målen krävs fortsatt stora insatser, både nationellt och internationellt. Det gäller inte minst de mål som rör de globala frågorna, klimatet och den biologiska mångfalden. 

 

Mer information om miljömålen finns på sverigesmiljömål.se

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-7096-0
Utgiven
‎3‎/‎31‎/‎2023
Sidor
312
Omslag till publikation.