Publikation

Svenska jägares och lantbrukares attityder till vildsvin, åteljakt och utfodring av vilt

Attitudes of Swedish farmers and hunters to hunting wild boar over bait and to supplementary feeding of ungulates
Nattlig bild på vildsvin som äter vid åtelplats.

Om rapporten

Den 1 juli 2021 beslutade regeringen om ändringar i jaktförordningen (1987:905) som innebar möjlighet för länsstyrelserna att förbjuda eller ställa upp villkor för utfodring av klövvilt. Ett sådant beslut får dock inte omfatta utfodring i form av saltstenar, viltåkrar eller foder som placeras på åtelplatser för att bedriva åteljakt. Vidare innebar ändringarna att Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om åtling för jakt vid åtelplatser som anordnats för ändamålet (åteljakt).

Denna rapport undersöker jägares och lantbrukares inställning till vildsvin, åteljakt och utfodring av vilt. Resultaten baseras på attitydstudier riktade till jägare respektive lantbrukare utförda under 2021.

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-7094-6
Utgiven
‎5‎/‎19‎/‎2023
Sidor
32
Författare
Fredrik Widemo.
Omslaget till rapport.