Publikation

Fördjupad utvärdering av Sveriges miljömål 2023

Med förslag till regeringen
Familj med två barn promenerar i skogen och drar en campingvagn efter sig. Sverige.

Om rapporten

Den fördjupade utvärderingen av Sveriges miljömål 2023 är den sjätte i sitt slag sedan riksdagen beslutade om miljömålen år 1999. Den är en del i en systematisk och regelbunden uppföljning av miljöpolitiken och tillståndet i den svenska miljön. Den fördjupade utvärderingen ska redogöra för förutsättningarna att nå miljömålen och utgöra ett aktuellt kunskapsunderlag för regeringens politik och prioriteringar. Även andra aktörer kan hämta stöd och underlag för sitt miljöarbete i redovisningen.

Denna sammanfattande rapport innehåller övergripande slutsatser om tillståndet i miljön och en översiktlig redovisning av utvecklingen för generationsmålet och de 16 miljökvalitetsmålen. Rapporten innehåller också ett antal förslag till regeringen. Miljöfrågorna berör många olika politikområden och ett stort antal myndigheter har deltagit i arbetet med att ta fram förslag och underlag till den fördjupade utvärderingen.

Rapporten har tagits fram av Naturvårdsverket och myndigheten står själv för slutsatser och förslag om inget annat framgår i texten. 

Länk till rapport:

Förslag till regeringen – Underlag till den fördjupade utvärderingen av Sveriges miljömål 2023

ISBN 978-91-620-7091-5

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-7088-5
Utgiven
‎1‎/‎17‎/‎2023
Sidor
108
Omslagets framsida till publikation.