Publikation

Miljö- och klimatsamarbeten finansierade av anslaget för internationellt miljösamarbete

Årsrapport för 2021
Tidig morgonsol i gräset.

Om rapporten

Här redovisar Naturvårdsverket de samarbeten med strategiska länder, regioner och samarbetsorgan inom miljö- och klimatområdet som under 2021 finansierats genom anslaget för internationellt miljösamarbete (1:13).

I samarbetena deltar utöver Naturvårdsverket även Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, SMHI och Östersjöstaternas råd.

 

ISBN
978-91-620-7052-6
Utgiven
‎7‎/‎5‎/‎2022
Sidor
34
Omslagets framsida till publikation.