Publikation

Sveriges friluftskommun 2022

Familj som går på träspång i naturen

Om rapporten

Kommunerna har en viktig roll för friluftslivet. För att uppmärksamma och stimulera kommunernas arbete med friluftsliv delar Naturvårdsverket, Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening och Svenskt Friluftsliv årligen ut pris till Sveriges friluftskommun. 

Med anledning av detta genomförs en årlig enkätundersökning. Målet är att över tid mäta kommunernas arbete som bidrar till att uppnå de nationella frilufts-livspolitiska målen. Den kommun som uppnår högst antal poäng i undersökningen utses till Sveriges Friluftskommun.

Undersökningen har genomförts av IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av Naturvårdsverket. Den här rapporten sammanfattar 2022 års resultat.

Beställ publikation

 

ISBN
978-91-620-7050-2
Utgiven
‎8‎/‎24‎/‎2022
Sidor
66
Författare
Hanna Matschke Ekholm, Flintull Annika Eriksson