Publikation

Potential för ökad återanvändning och materialåtervinning för transportförpackningar i plast från verksamheter

Transportförpacningar i plast.

Om rapporten

Transportförpackningar av plast används inom ett flertal branscher i samhället där de tillför en nödvändig lösning för skydd och effektivare transport av varor och komponenter. Det finns dock utmaningar med den stora mängden plast som används idag.

Denna rapport fokuserar på möjligheter för ökad cirkularitet för transportförpackningar av plast. Syftet har varit att samla in information från olika branscher för ökad kunskap om plastflöden inom transportförpackningar och undersöka potentialen för ökad återanvändning och materialåtervinning av dessa.

Rapporten belyser nuläget i sju branscher och avslutas med fyra målbilder och relaterade åtgärdsförslag. Målbilderna innehåller både styrmedelsförslag och systemlösningar samt kategoriserades utefter hinder som adresseras, incitament och vision för år 2025.

Genom intervjuer har det framkommit att det förekommer brister i hur transportförpackningar av plast eftersorteras, där det inom vissa branscher går till den brännbara fraktionen mer ofta på grund av platsbrist eller att det inte anses lönsamt.

Utökade krav på insamling, eftersortering, och återanvändbarhet för att därmed kunna nå ökad materialåtervinningsgrad ökar incitamenten för att lösa exempelvis platsbristen. Kraven kan dessutom innebära att kunskapsgraden och statistiken förbättras eftersom aktörerna blir mer medvetna om transportförpackningars hantering samtidigt som ökade plastflöden kan säkerställa ökad kvalitet på återvunnen råvara och att transportförpackningarna designas för att kunna återanvändas.

Vad undersökningen slutligen landar i är det faktum att transportförpackningar av plast behöver utbyggd infrastruktur, med teknik för plaståtervinning och gemensamma branschöverskridande system för återanvändning, för att kunna säkerställa cirkularitet och därmed nå målen om ökad materialåtervinning och ökad återanvändning.

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-7047-2
Utgiven
‎5‎/‎23‎/‎2022
Sidor
84
Författare
Anna Fråne, Annelise De Jong, Maja Nellström, Tobias Nielsen, Linnea Steen och Emma Strömberg.
Omslag publikation.