Publikation

Industrins klimatomställning

Underlagsrapport till regeringsuppdraget om Näringslivets klimatomställning
Stålrör

Om publikationen

Denna rapport har tagits fram av Naturvårdsverket i samarbete med Energimyndigheten. Rapporten utgör underlagsrapport till regeringsuppdraget Näringslivets klimatomställning som Tillväxtanalys har fått av regeringen. Regeringsuppdraget kommer att vara en del av underlaget till regeringens klimatpolitiska handlingsplan.

Här presenteras nio olika förslag som innefattar nya styrmedel, ändringar i befintliga styrmedel samt förslag på uppdrag och analyser som vi anser viktiga för att åstadkomma en effektiv och ändamålsenlig omställning.

Utöver förslagen myndigheterna lämnar bedömer vi att den utveckling som sker på EU-nivå inom Fit for 55 och arbetet med möjliggörande åtgärder för industrins omställning, som exempelvis elektrifieringen och tillståndsprocesser, är avgörande för att industrins omställning ska bli verklighet.

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-7045-8
Utgiven
‎4‎/‎19‎/‎2022
Sidor
155
Omslagsbild