Publikation

Kartläggning av plastflöden i Sverige 2020

Med avseende på råvara, produkter och avfall
Balar med plastavfall.

Om publikationen

För att använda plast där den gör mest nytta måste välgrundade beslut kunna fattas. Det kräver i sin tur kunskap om nuläget: hur plast används, hur stora mängder plastavfall som uppkommer, hur avfallet behandlas samt information om de mest betydande källorna och spridningsvägarna för plast i miljön. 

Denna kartläggning av plast i Sverige syftar till att ge en sådan nulägesbild för 2020. Då data i vissa fall har saknats för 2020 har information från 2019 eller 2018 använts i stället.

Kortversion av rapporten

Kartläggning av plastflöden i Sverige 2020 finns även i kortversione: 

Plast i Sverige

ISBN
978-91-620-7038-0
Utgiven
‎4‎/‎11‎/‎2022
Sidor
227
Författare
Anna Fråne, Sara Anderson, Cecilia Andersson, Nils Boberg, Maja Dahlbom, Jurate Miliute-Plepiene, Hanna Unsbo, Martin Villner och Marie George.
Omslag publikation.